Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Frågor om fönsterputsning?


Du ska räkna alla rutor i ett fönster.
Här finns fler exempel på hur olika slags fönster räknas.
Typen av stege beror på hur många våningar ditt hus har. Dessutom är det viktigt att veta hur många gånger vi behöver flytta stegen.
Här finns en lista på de olika slags steger som vi använder till olika typer av hus.
Vi kommer till alla områden var fjärde vecka, men du kan begränsa fönsterputsningen till var åttonde eller var tolfte vecka.
Vi putsar inte de fönster som är blockerade. Om det står stora växter, cyklar, bänkar eller liknande framför ett fönster uppfattas det som blockerat. Fönsterputsarna får inte flytta sådant som blockerar fönstret. Exempel på ett blockerat fönster..
Vi putsar i alla väder. Vid extrema snöoväder eller liknande gör vi ett undantag från den regeln.

Frågor till kontoret?


Det beror på flera olika faktorer: antalet fönster, fönstertypen, steganvändning, frekvens mm. Du kan uppge denna information på vår offertsida och få en oförbindlig offert..
Vi putsar allt upp till andra våningen. Vi putsar både utvändigt och invändigt men INTE endast invändigt. OBS! Om du vill ha invändig fönsterputsning är det viktigt att vi har ditt telefonnummer och att du går att nå på detta nummer mellan kl. 7:00 och 16:00.
Ring oss på 010 10 13 113 eller mejla till mv@mvfonsterputs.se OBS! Ändringar av fönsterputsningen ska meddelas till kontoret senast fjorton dagar i förväg, annars kan vi inte garantera att vi kan uppfylla dina önskemål!
MV Fönsterputs putsar i sydvästra Skåne. Här finns en översikt över vilka postnummerområden vi arbetar i!
Våra villkor gällande fönsterputsning finns på följande länk: abonnemangsvillkor..