Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Olika fönstertyper

Här ser du en översikt över de olika beteckningarna för fönsterrutor som vi använder på MV Fönsterputs. Det kan vara svårt att förklara på telefon exakt hur många och vilken typ av fönsterrutor det rör sig om. Men man ska alltid tänka på att fönsterrutorna räknas en och en och varje glasyta för sig. Vi skiljer på invändiga och utvändiga ytor. Varje ruta kategoriseras i en viss storlek (kvadratmeter) som visas i listan nedan.


Det här är ett småspröjsat fönster, och det räknas som 12 fönsterrutor.

Här är det 2 småspröjsade rutor.

Här är det 12 småspröjsade rutor.Det här är ett tvåluftsfönster med spröjs, och det räknas som 6 fönsterrutor.

Här är det 2 tvåluftsfönsterrutor med spröjs.

Här är det 6 tvåluftsfönsterrutor med spröjs.Det här är ett fyrluftsfönster, och det räknas som 4 fönsterrutor.

Här är det 1 fyrluftsfönster ruta.

Här är det 4 fyrluftsfönster rutor.Det här är ett sidohängt fönster, och det räknas som 2 fönsterrutor.

Här är det 1 sidohängd ruta.

Här är det 2 sidohängda rutor.Det här är ett vanligt fönster, och det räknas som 1 fönsterruta.
(Tillägg för fönsterrutor som är större än 3m2).

Här är det 1 tvåluftsfönsterruta med spröjs.

Här är det 1 vanlig ruta.