Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Historien bakom MV Fönsterputs

MV Fönsterputs vill se framåt, som arbetsgivare, samarbetspartner och som serviceleverantör. Envishet och långsiktig förvaltning, har präglat vårt företag i över två decennier.

MV Polering grundades i 1983 av ett ambitiöst par, Mikael och Vivi Vergara, med det långsiktiga målet att bli den största serviceleverantören i fönsterputsning.

Det har ibland varit en kamp för att uppfylla drömmen!

Men med en duktig ledelse och lojala medarbetare, har vi lyckats vända det i rätt riktning, så att MV Fönsterputs idag har över 35.000 kunder i Sverige och Danmark.

Kunderna betjänas av våra skickliga medarbetare från vårt svenske kontoret i Löddeköpinge och av vår svenske personal på kontoret i Danmark. (Se alla våra medarbetare här).

Vision, Mission och Mål

Vision: MV Fönsterputs ska bli Sveriges främsta samarbetspartner inom fönsterputsning.

Mission: Genom långsiktigt och målinriktat arbete ska vi förbättra våra interna rutiner och öka kundernas kvalitetsupplevelse och därigenom bli störst i branschen.

Vi ska ha ett öppet och ärligt förhållningssätt till de individuella insatser som ligger bakom verksamhetens samlade prestationsförmåga.

Mål: MV Fönsterputs ska erbjuda systematiskt utförd kvalitetsfönsterputsning till konkurrenskraftiga villkor för både företags- och privatkunder i hela landet.

Företaget ska alltid ha motiverade medarbetare som brinner för att ge den bästa kundservicen och hitta de bästa lösningarna för att utföra arbetet.

Företaget ska ha en stadigt växande kundkrets och en motsvarande ökning av omsättningen.

Kundpolicy
Vi vill att våra tjänster ska vara en upplevelse, oavsett om det handlar om besök av våra fönsterputsare, kontakt med kontoret eller bara att logga in på vår hemsida.

MV Fönsterputs har under årens lopp utvecklat ett servicekoncept som sätter kundens behov i centrum och samtidigt ser till att vi kan hålla priset för våra tjänster så lågt som möjligt.

Det innebär bland annat att:
  • MV Fönsterputs strävar efter att ge kunderna felfri service. Om det trots detta skulle vara några brister på de tjänster vi erbjuder anstränger vi oss för att rätta till felen och leverera det utlovade resultatet så att kunden blir fullkomligt nöjd. Vid tvivel om kvaliteten på vår fönsterputsning är det kundens ord som gäller. Vi hoppas att kunden därför kan känna samma tillit till våra tjänster.
  • Flexibiliteten är MV Fönsterputs andra starka sida. Vi har infört självbetjäning på MV Fönsterputs hemsida så att kunden kan se allt som registreras på kontot. Vi arbetar på att göra hemsidan ännu mer användarvänlig så att kunderna kan logga in och få all relevant information om den egna fönsterputsningen.
  • MV Fönsterputs är uppbyggt för att kunna betjäna ett stort antal kunder med en relativt liten administration, det ger effektivare drift och i slutändan mer fördelaktiga priser.
Medarbetarpolicy
Vi kan inte bemöta kunderna korrekt och erbjuda tjänster med hög kvalitet utan ett team av lojala och engagerade medarbetare.

MV Fönsterputs ledning är därför angelägna om att skapa arbetsvillkor som ökar motivationen och lojaliteten hos alla medarbetare.

MV Fönsterputs har många medarbetare som har varit anställda hos oss under lång tid och det finns dessutom medarbetare som återvänt till vår verksamhet.

Men generellt är fönsterputsning en bransch med hög personalomsättning. För att garantera bibehållen kvalitet på fönsterputsningen utbildar vi därför våra nyanställda putsare i MV Fönsterputs "serviceanda".

Ledningen har en daglig kontakt med de anställda genom dialog och anvisningar. Ledningen ställer höga krav på integritet samt yrkeskunnande och social kompetens. Detta för att arbetet ska genomföras så professionellt som möjligt.

Resultatet av ledningens arbete är en arbetsplats som utvecklas mer och mer mot att vara en värdegemenskap med trivsel och målinriktning som gemensam norm.

Framtiden
Vi på MV Fönsterputs vet att nöjda och lojala kunder som litar på våra tjänster är de bästa ambassadörer vi kan få.

MV Fönsterputs vill därför kontinuerligt förbättra vår kvalitetsnivå så att vi når de mål vi har satt upp för verksamheten.

Vi strävar efter:
  • fortsatt stabila och pålitliga tjänster och kundrelationer
  • gott omdöme som gör att vi en dag blir störst inom fönsterputsning
  • nytänkande så att vi hittar nya IT- och styrningslösningar för företagskonceptet
  • fortsatt utveckling av arbetsplatsen så att MV Fönsterputs är en värdefull gemenskap för alla samarbetspartner
Vi på MV Fönsterputs ser oss som en del av det svenska samhället och vill bidra till ett ökat välstånd genom att skapa nya arbetsplatser och att ta socialt ansvar.

Därför vill vi att du väljer MV Fönsterputs. Vi erbjuder inte bara rena fönster utan dessutom fri sikt mot den vackra blå horisonten.