Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Abonnemangsvillkor

Utvändig putsning

 • Utförs endast som abonnemangsservice var 4:e, 8:e eller 12:e vecka.
 • Fönstren ska vara lättillgängliga (1 meter fritt utrymme framför fönstren)
 • Buskar/träd får inte stå i vägen för fönstren eller försämra tillgängligheten.

Invändig putsning

 • Beställs på telefon eller via mv@mvfönsterputs.se senast 14 dagar före nästa putsning.
 • Kan knytas till abonnemanget med en fast intervall.
 • Uppringning görs dagen före (se nedanstående punkt om uppringning vid invändig putsning).
 • Fönsterkarmar ska vara tömda. (inkl. att gardiner och persienner tas bort).
 • Om fönsterputsaren inte kan putsa invändigt är huvudregeln att han alltid putsar utvändigt.
 • Alla rutor ska vara helt tillgängliga. (1½ meter fritt utrymme). Vi frånsäger oss allt ansvar för skador som uppstår på grund av att fönsterputsaren inte har tillräckligt arbetsutrymme.
 • Fönsterputsaren får inte flytta kundens föremål, om inte kunden accepterat det med sin underskrift där det framgår att det är kundens eget ansvar.

När uppringning vid utvändig putsning är beställd

 • Om du har beställt uppringning vid utvändig putsning blir du uppringd av vårt kontor senast en dag före putsningen.
 • Eventuell trädgårdsgrind, garagedörrar m.m. öppnas, så att fönsterputsaren får tillträde till tomten.
OBS: Om fönsterputsaren inte kan utföra putsningen enligt kontraktet tillkommer 50 kronor för utkörningen på följande faktura.

Uppringning vid invändig putsning

 • Du blir uppringd av vårt kontor en dag före den invändiga putsningen.
 • Kontoret berättar när fönsterputsaren kommer (max 2 timmars intervall, t.ex. kl. 9–11).
 • Om du inte kan vara hemma vid invändig putsning kan du eventuellt lägga en nyckel till putsaren.
 • Om kontoret inte får kontakt med kunden lämnar vi ett meddelande på telefonsvararen om att fönsterputsaren kommer.

Intervaller

 • Vi putsar i ditt område ca. var 4:e vecka med 24-30 dagars mellanrum.
 • Du kan välja putsning var 4:e, 8:e eller 12:e vecka.
 • Ju oftare du beställer putsning, desto billigare blir det.

Ekonomi

Betalning

 • Ska ske senast på betalningsdatumet, som är angivet på fakturan.

Prisändringar kan förekomma vid:

 • Fel antal rutor och stegflyttningar.
 • Ändring av intervall.
 • Indexreglering. (Sker varje år).
OBS: Det är kundens ansvar att antalet rutor stämmer överens med antalet som anges på fakturan.

Viktig information angående användning av stege, stång och andra verktyg.

 • Det ska anges användande av stege vid fönster som är över 2.20m på den högsta punkten av rutan. Detta markeras med stegeikon på fakturan.
 • Kunden betalar för verktyg (stege, stång, osv.), oavsett om det används eller om fönsterputsaren väljer en annan metod för att putsa fönstrena. T.ex: använda stång istället för stege eller om fönsterputsaren är så lång, att han inte behöver använda stege.

RUT avdrag

 • Även om det är möjligt att en del av det totala beloppet kan betalas av Skatteverket via RUT-avdraget är det kundens ansvar att hela beloppet betalas. Kunden står för hela betalningen om RUT-avdraget tar slut.

När kan jag förvänta en ny faktura?

 • Om orsaken till en utebliven puts är i hänsyn till våran säkerhet, och vi har valt att utesluta de rutorna, mottager ni en ny faktura där vi har krediterat de antalet rutor som inte har blivit putsade.
 • Är orsaken på grund av kunden (t.ex. om vi inte kan komma åt en ruta), skickas det inte ny faktura och beloppet ändras inte.

Internet

 • På www.mvfonsterputs.se finns saldoöversikt och föregående fakturor.

Reklamation

Ved reklamation

Ring omgående till kontoret, dock högst 3 dagar efter putsningen, innan putsaren lämnar området.

Ogrundad reklamation

 • Ogrundad reklamation kan vara om du reklamerar putsningen och det visar sig att problemet beror på kalk (se längre ned) eller på att smutsen sitter på insidan när endast utvändig putsning gjorts.
 • Du debiteras 50 kr för utkörning på följande faktura.

Vad kan jag räkna med tas bort vid putsningen?

 • Smuts som har fastnat på fönstren på naturligt sätt.
 • Trafikfilm och pollen.
 • Spår av djur.
OBS: Karmavtorkning enligt önskemål kan mot ett mindre pristillägg beställas till putsningen. Vi torkar då av överflödigt vatten.

Fönsterbleck

 • Om våra kunder önskar att vi torkar av fönsterbleck, tar vi det förbehåll, att fönsterblecket dels kan ha repats av tidigare behandling, men också att de kan bli repade ifall det sitter något på fönsterblecket, som vid avtorkning orsakar repor. MV Fönsterputs ersätter därför i allmänhet inte repor på fönsterbleck.

Vad tas inte bort vid en normal putsning?

 • Silikon/klistermärken och rester av sådant/sådana. (Gäller t.ex. nya fönster.)
 • Kalk (spola inte fönstren med trädgårdsslangen, eftersom detta lämnar kalkrester).
 • Cement, murbruk, målarfärg, lack och olja.
 • Om en eller flera av ovanstående problem skulle uppträda på dina rutor, kan du beställa en avrensning.

Repor i rutorna

 • Repor i rutorna kan komma over tid, men inte pga. vår hantering. Därför ersätter vi inte en repad ruta.

Diverse

Alla avtal om putsning!

 • Ska avtalas med kontoret och framgå av fakturan.

Avbeställning och ändringar av puts

 • Ring till kontoret minst 14 dagar före nästa puts.

Putsning på särskild tid eller särskilt datum

 • Om du vill ha putsning på ett särskilt datum som ligger utanför putsarens normala rutt kostar det från 750 kr + det vanliga priset som du betalar.
 • Om du vill ha putsning på en särskild tid när vi kommer till er kostar det 375 kr + det vanliga priset som du betalar.

Spröjs

 • Avtagbara spröjs tas av och rengörs mot en extra betalning. Avtagbara spröjs- och spröjs fästen är inte åldersbeständiga och ersätts därför ej om de skulle bli lösa eller om de skulle gå sönder.

Allmänna upplysningar

 • MV Fönsterputs arbetar enligt samma princip som glassbilen och sophämtningen.
 • Vi putsar fönster hos alla våra kunder enligt fasta scheman som läggs upp i förväg. Varje schema upprepas omkring var 4:e vecka.
 • Vi putsar i alla väder; regn, snö och frost hindrar oss inte. Kundens avbeställning pga. vädret accepteras inte.
 • Vi arbetar alla vardagar mellan 07:00 och 16:00 året runt, oavsett årstid eller väder