Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

MV Fönsterputs Den perfekta fönsterputsen

Kvalitet

MV Fönsterputs står för fönsterputsning med ojämförlig kvalitet. Vi utbildar våra egna anställda. På MV Fönsterputs blir fönsterputsarna upplärda från grunden och en stor del av utbildningen går ut på att lära sig att kontrollera det egna arbetet. Det blir en naturlig del av fönsterputsarens arbetsrutin att kontrollera sin fönsterputsning innan arbetet på nästa ruta påbörjas.

Vi garanterar att du blir nöjd

I vårat kvalitetstänkande på MV Fönsterputs, garanterar vi att du blir nöjd. Det innebär att om vi inte kan utföra en fönsterputsning som uppfyller våra egna höga krav så tar vi oss inte an uppgiften. Våra högt ställda kvalitetskrav har gjort oss till den anlitade samarbetspartner när det gäller fönsterputsning hos privatpersoner. Här är missnöje mycket sällsynt.

Pålitlighet

Vi kommer när vi ska, och det gör vi fortfarande om två, fem och tio år. MV Fönsterputs har vuxit sedan 1983 och resultatet är en organisation som präglas av stabilitet och professionalism. Vi håller oss alltid ajour med utvecklingen och innovationerna inom branschen. Vi använder specialvatten, egna fönsterputsmedel och de bästa verktygen vid fönsterputsningen. Detta är några av anledningarna till att vi kan garantera våra kunder kvalitet och nöjdhet. Och det är också en anledning till att vi kommer att finnas kvar. Våra kunder kan räkna med lika bra service om tio år som idag.